Bir Asosyalin Değişimi

Bir Asosyalin Değişimi
"Asosyallikten sosyalliğe doğru değişimi anlatan gençlik öyküsü"
Buy from Alibris.

Kitap Hakkında

Cenk lisedeki en asosyal kişidir. Arkadaşı yoktur. Elbette başından kalkmadığı bilgisayarı saymazsak. Liseden nefret etmektedir çünkü yalnızdır. Ancak yeni bir kişinin okula gelmesiyle hayatı tamamen değişir. Sonunda ise bambaşka bir hayat onu beklemektedir.

Yorumlar

yorum

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."