SEÇKİNSEÇİM FELSEFESİ

SEÇKİNSEÇİM FELSEFESİ
Serkan Bayram'dan Seçkinseçim Felsefesi sizlerle..
Buy from Books-A-Million.

Kitap Hakkında

Nasıl ki; tıp mezunu olmayan doktor,hukuk mezunu olmayan avukat yapılmıyorsa, halk yönetimi uzmanı olmayanlar da halkı yönetmemelidir.

Demokrasilerde halk ne için kimi seçtiğini bilmemektedir.Siz cumhurbaşkanını seçebilirsiniz ama; başbakan olmasını istediğiniz kişi ancak, cumhurbaşkanı ve milletvekilleri onaylarsa başbakan olabilir.Kimin hangi bakanlığa geleceği belirleyemez yada istediğiniz milletvekilini bölgenizden seçtiremezsiniz.

Demokrasilerin iyi niyetli olmadıklarının bir diğer göstergesi de boş oyların diğer partiler lehine iç edilmesidir.Eğer boş oy oranında milletvekili sayısı da azaltılsaydı, pek çok anayasa ve yasa değişikliği gerçekleşmezdi.Böylece sistemden memnun olmayan kişilerin oylarının da bir anlamı olurdu.

Seçkinseçimde başbakan, bakanlar, meclis ve uzman kurullar birbiri üzerinde sulta oluşturacak bir yetkiye sahip olamayacaktır.Başbakanın uygulamaları, bakanların veya uzman kurulların tartışmasız çoğunluğuyla engellenebilecektir.Yada bir bakanın uygulamaya ilişkin talebi başbakan tarafından onaylanmadığında, bakanlar kurulunda tartışmasız çoğunlukla işlerlik kazanabilecektir.Başbakan yada bakanların herhangi bir uygulaması, ülkedeki tüm uzman kurulların tartışmasız çoğunluğuyla işlerliğini yitirebilecektir.

Seçkinseçimdeki uzman kurulların yönetime katılımı,demokrasilerdeki hiçbir yaptırımı olmayan, STK tipi bir yalvarış değildir.Halk onaylamadığı bir kararın hesabını sormak için, seçimlere kadar beklemek zorunda kalmaz.

Güçler ayrılığını savunanlar, seçilen milletvekillerinin hükümet üyesi olmalarını onaylayarak, yasama ve yürütme güçlerinin birleştirilmesini de onaylamış olurlar.Güçler ayrılığının uygulanabilmesi için seçimler, yasama ve yürütme gücü için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Demokrasilerdeki saygı kavramının varacağı son nokta iletişimsizliktir, gerilemedir.

Beden mide gurultusunu ekmek ve suyla sustururken, cinsel gerilimini sıradan kadınlarla üzerinden atarken, nedense beden ve ruh ikileminde hep o suçlu bulunur.Halbuki sonu gelmez ihtiraslarıyla, bedeni rahat bırakmayan ruhtur.Aç gözlülüğünü doyurmak için hırsızlık yaptırmak, imkansız aşkları uğruna cinayet işletmek için bedene tarifi imkansız acılar çektiren odur.

Bestenin ismi açıklanmadıkça, bestenin ana fikrinin savaş kötüdür olduğunu anlayabilecek tek kişi bile çıkmaz.Ne anlatmak istediğini söyleyemeyen sanat olmaz.Bu nedenle de müzik bir sanat dalı olamaz.

Belki de yaptığımız hata şudur: İnsanlar için yaratılmış bir Dünya’da,tanrısal bir düzen beklemek.Çocuklar için yaratılmış bir arabada,yetişkinler için yaratılacak bir arabanın özelliklerini aramak kadar, yanlış bir düşünce tarzı olmaz mı ?

Yorumlar

yorum

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."